Kaftan kafa halkın nası hıfzeden
Mekandan münezzeh bir sensen mevlam
Ezzi bir sensen mevlam
Bir nur bir sensen mevlam
Bu sütünsuz kubbenin
Zaptı bir sensen mevlam
Arşta dört melayke ayet okudu
Zikri süphaneke bir sensen mevlam

Şenlik ’em sinemde sevda narı var
Bu gönlümün efsun almaz marı var
Men ezzinem marı var
Zehri zehrimarı var
Cenkle iddaya girme
Hışım tarumarı var
Kulun kul yanında itibarı var
Menim de tutarım bir sensen mevlam