Yazı türleri

Edebi Türler iki ana grupta incelenmektedir. Bunlar düz yazı türleri  ve şiir türleri


Düz yazı türlerinin kategorileri


Olay yazısı kategorileri

Düşünce yazısı kategorileri

Bildirme yazısı kategorileri

 • Haber
 • Dilekçe
 • İlan
 • Mektup
 • Tutanak
 • Reklam

Şiir türlerinin kategorileri


 • Lirik şiir (duygusal şiir)
 • Epik şiir (destansal şiir)
 • Didaktik şiir (öğretici şiir)
 • Pastoral şiir (doğa şiiri)
 • Satirik şiir (yergi şiiri)

Yazı türleri ve edebiyat nedir?

Edebiyat kısaca duygularımızın ve düşüncelerimizin sözler ya da yazılar aracılığıyla etkili bir şekilde anlatma sanatı denilebilir. Edebi Türler ise, edebiyat eserlerinin biçim, konu ve teknik yönlerine ayrılması durumudur.