Korkularımız

Şu korkularımız… İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği icin. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten.