Budin Türküsü

Budin dedikleri aksuyun başı Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı Çerkeş bayraktardır şehitler başı Geldi kâfirleri geçti bedeni Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i Budin’in üstünde.

Eğin Türküsü

Yeşil kurbağalar öter göllerde Kırıldı kanadım kaldım çöllerde Anasız babasız gurbet ellerde Ya ben ağlamayın kimler ağlasın Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin Eğin’in etrafı.