Tarihten anekdotlar

TARİHTEN ANEKDOTLAR Fatih Sultan Mehmet’ten: Bilindiği gibi Fatih, genç yaşta padişah olmuştur. Yaşı gençtir ama zekası ve inançları çok kuvvetlidir. Yeni sultan olduğu yıllardır..

Neden ALO Deriz

 Telefonda hemen hemen hergün kimbilir kaç kez kullandığımız “Alo” sözcüğü, gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır.  Sevgilinin tam adı Allessandra Lolita Oswaldo’dur. Bu sevimli genç.

Testerenin İcadi

 Diadolos’u hem mimar hem heykeltıraş hem de her türlü mekanik araçlar yapan ve Platon’un Menon adlı diyalogunda sözü geçen canlı heykelleri bile meydana getiren.

Cenaze

 Sultan Murad Han o gün bir ‘hoş’tur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vaz geçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil..

Mermi

 Türkiye’ye Japonya’dan bir eğitim heyeti gelir. Temas ve incelemeler yapacak, neticeyi yetkililere aktaracaklar. Gerektiği kadar DA ikili işbirliği gerçekleştirecek. İşler buraya kadar çok iyi….