Category : Söylev Örnekleri

söylevler, en güzel söylevler, kısa söylevler, söylev yazıları, tüm söylevler, söylev örneği, söylev örnekleri, en güzel söylev örnekleri, söylev nedir

Fatih Sultan Mehmet Mitingleri

Fatih Sultan Mehmet Mitingleri

“Müslümanlar, Türkler, Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, karanlık bir gece... Fakat insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp muşâşâ bir sabah yaratacağız. Yalnız ışık geldiği vakit
Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Ey İnsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizin­le burada ebedî olarak bir daha beraber olamayacağım. İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukad­des bir ay, bu şehriniz Mekke
Sokrates’in Savunması

Sokrates’in Savunması

Atinalılar, Sokrates'i öldürmekle, şehrinizin bir bilgini öldürmekle kınanmasından başka bir kârınız olmayacaktır. Hakikatte ben, hiçbir şey bilmiyor olmama rağmen onlar beni âlim sanıyorlar. Hâlbuki bi­raz daha sabretmiş olsaydınız istediğiniz doğal olarak gerçekleşe­cekti. Çünkü görüyorsunuz
Balıkesir Nutku

Balıkesir Nutku

Atatürk, Zağnos Paşa Camisi'nde cemaate şöyle seslenmiştir: Ey millet Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara hakayık-ı diniyyeyi tebliğe memur ve resul olmuştur.
Saadet

Saadet

Bir insan saadeti aramaya koyuldu mu, imkânı yok bulamaz; bunun da gizli kapaklı tarafı yoktur. Saadet, vitrinde görülen, seçtikten sonra da bedeli Ödenip götürülen eşyaya benzemez; iyice baktımsa eğer, evinizde de tıpkı vitrinde oldu­ğu
10. Yıl Nutku

10. Yıl Nutku

Türk Milleti! Kurtuluş Savaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyet’imizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve
Tarık’ın Tiradı

Tarık’ın Tiradı

(Tank, Tuleytula sarayında kendi kendine:) -Endülüs hükümdarlarının hazineleri içindesin Tarık! Sen, nereden gelip ne­rede durmuşsun. Yarın sana bir fâtih diyecekler. Bununla beraber sen bir kulübe­den çıktın, bir saray hazinesinden, bir mezara gireceksin. Şu gözünün
Nasrullah Vaazı

Nasrullah Vaazı

(Aşağıda bir parçasını okuyacağınız nutku, Kastamonu Nasrullah Camiinde heyacanlı büyük Müslüman kalabalığı önünde vermiştir. Bu nutuk özel broşürler halinde bastırılarak, bütün cephelerde Mehmetçiklere de dağıtılmıştır.) Ey Müslümanlar, Milletler, topla, tüfekle, zırhlı ile ordularla, tayyarelerle
Erzurum Kongresi Açılış Nutku

Erzurum Kongresi Açılış Nutku

(Atatürk, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmiş ve şu tarihî nutku irad etmiştir:) Muhterem Murahhas Efendiler, Kongremizin başkanlığına âcizlerini seçmek suretiyle gösterilen itimat ve te­veccühe bilhassa teşekkür ederim. Bu münasebetle sizlere bazı
Fatih Sultan Mehmet’in Nutku

Fatih Sultan Mehmet’in Nutku

Ey benim namlı, şerefli, sadık emirlerim! İyi bilirsiniz ki üstünde durduğumuz şu memleket ve maliki olduğumuz devlet, nice müşkil muharebe ve mücahedeler sonunda, ecdadımız tarafından kazanılmış ve sonunda bize nasib olmuştur. Diyar-ı Rûm'a az
Atatürk’ün Meclis Konuşması

Atatürk’ün Meclis Konuşması

Muhterem Efendiler! Milletin mukadderat-ı umumiyesine fiilen ve tamamen vaziyet ederek, makam-ı saltanatın duçar olduğu esaretten kurtuluşu ve memleketin bütünün selâmeti uğrunda her fedakârlığı büyük bir azim ile yerine getirmeğe karar vermiş olan yüce meclisinizin
Ordumuzun Zabitlerine

Ordumuzun Zabitlerine

Akhisar cephesi, düşmanın ilk temasıyla çürük bir tülbent gibi yırtılmıştı. Bizans orduları, beş asırlık bir ayrılıktan sonra uzun bir yoldan, tekrar avdet ediyorlardı. Evleri yanmış, halkı hicret etmiş bir kasabamızda, Aydın’ın ıssız bir gecesinde,