Sanat değeri bulunan, insanı duygulandıran veya düşündüren manzum yazılara şiir denir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi, şiir, duygu, hayal ve düşüncenin estetik (güzellik) duygusuyla bütünleştiği bir kompozisyon türüdür. Fakat şiirde temel öge duygudur. Bu yüzden bir şiirin başarılı okunabilmesi için, duyulması lâzımdır.
Şiirler çeşitli konularda yazılabilir ve konularına göre isim alırlar. Lirik, Epik, Didaktik, Pastoral, Dramatik gibi. Şiir okuyan kişi, okuyacağı şiirin konusunu, işlediği temaları ve ana fikri belirlemelidir. Hiç bir şey anlamadan yapılamayacağı gibi, hiç bir şiir de anlaşılmadan okunamaz.

Şiir okurken biçimini ve ölçüsünü de göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü aruz ve hece gibi belirli kuralları bulunan ölçülerle yazılan şiirlerin okunmasında ahenge ve ölçüye dikkat etmek gerekir. Fakat hiç bir kurala bağlı olmadan yazılan serbest şiirde, ölçü olmadığı için daha bağım sız bir okuma uygulayabiliriz.

Sevdiğimiz şiirleri, güzel okuyabilmek İçin ezberlemeliyiz. Ezberlediğimiz şiirleri, unutmamak için zaman zaman tekrarlamalıyız. Bazı toplantılarda ve özel meclislerde, gerektiğinde okunan bir şiir, bir anda havayı değiştirir. Konuşmalara renk ve canlılık getirir. Şiiri kâğıda bakmadan ezbere okumak, dinleyici üzerinde çok etkileyici olur.

Törenlerde, müsamerelerde, anma günlerinde okunacak şiirler kısa olmalı ve ortama uygun düşmelidir. Millî bir bayramda okunan bir şiirle, bir okul müsameresinde, bir veda çayında okunan şiir konu bakımından farklı olmalıdır. Şiiri topluluk önünde okumadan önce, kendi kendine sık sık tekrarlamalıdır. Bu çalışma sırasında şiiri anlamaya ve kavramaya çalışmalı, kelimeler, deyimler, terimler arasında anlaşılmayanları varsa, sözlüklerden öğrenilmelidir. Şiirdeki, her kelimeyi doğru telâffuz ederek, vurgularını yerinde yaparak, kısacası şiiri hakkını vererek okunmalıdır.

Şairin duygu, hayal ve düşüncelerini yakaladığımız ve o açıdan şiiri okumaya başladığımız an, şiir okumada başarının yolunu açmışız demektir. Ses tonunu, şiirin anlamına göre ayarlamalı, şiirin akışına göre, ses tonunda değişiklikler yapmalıdır.

Şiir okurken, davranışlara da dikkat etmelidir. Yapmacık hareketlere yönelmemen, gerektiği yerde hareket yapmalıdır. Jest ve mimiklerimiz dengeli olmalıdır.