Faaliyet Raporu

1996-1997 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Alman Dili, Tarih, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbi­lim bölümleri 1. sınıf öğrencilerine Türk Dili dersleri verdim..

Rapor

Herhangi bir konu ya da bir olay üzerinde derinlemesine yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunu içeren yazılara “rapor” denir. Her konuda rapor hazırlanabilir. Ancak, herkes.