Category : Rapor Örnekleri

raporlar, en güzel raporlar, kısa raporlar, rapor yazıları, tüm raporlar, rapor örneği, rapor örnekleri, en güzel rapor örnekleri, rapor yazıları

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu

1996-1997 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Alman Dili, Tarih, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbi­lim bölümleri 1. sınıf öğrencilerine Türk Dili dersleri verdim. Aynı za­manda Cebeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf
Rapor

Rapor

Herhangi bir konu ya da bir olay üzerinde derinlemesine yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunu içeren yazılara "rapor" denir. Her konuda rapor hazırlanabilir. Ancak, herkes rapor hazırlayamaz. En çok bilinen rapor türleri, doktor raporu, polis