Sing For The Moment

Eminem – Sing For The Moment

Verse 1
These ideas are nightmares for white parents, whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earring
Bu fikirler, en büyük korkuları saçları boyalı ve küpe takmayı seven bir çocuk olan ebeveynler için birer kabu
Like whatever they say has no bearing
Söyledikleri hiçbir şeyin alakası olmadığı gibi
It’s so scary in a house that allows no swearing to see him walking around with his headphones blaring,
Onu hiç küfüre izin vermeyen bir evde kulaklıkları cızırdayarak gezinirken görmek çok korkunç
Alone in his own zone, cold and he don’t care
Kendi bölgesinde yalnız, soğuk ve umursamaz
He’s a problem child, and what bothers him all comes out when he talks about, his fuckin’ dad walkin’ out
O sorunlu bir çocuk, ve onu rahatsız eden her şey, çekip giden lanet babası hakkında konuşurken açığa çıkıyor
Cuz he just hates him so bad that he blocks him out
Ondan çok nefret ediyor, çünkü o onu kısıtlıyor
If he ever saw him again he’d probably knock him out
Eğer onu bir daha görürse muhtemelen yere serecek
His thoughts are wacked, he’s mad so he’s talkin’ back, talkin’ black
Düşünceleri boktanlaştırılıyor, o kızgın ve karşılık veriyor, zenci gibi konuşuyor
Brainwashed from rock and rap
Rock ve raple beyni yıkanmış
He sags his pants, do-rags and a stocking cap
Pantolonunu sarkıtıyor, paçavra ve uzun çoraptan başlık yapıyor
His step-father hit him, so he socked him back
Üvey babası ona vurdu, o da yumrukla karşılık verdi
And broke his nose, his house is a broken home
Ve burnunu kırdı, onun evi parçalanmış bir yuva
There’s no control, he just let’s his emotions go…
Kontrol edemiyor, duygularının gitmesine izin veriyor
Chorus (Koro)
C’mon! Sing with me (Sing!)
Hadi! Söyle benimle(Söyle!)
Sing for the year (Sing It)
Sene için söyle(Söyle)
Sing for the laughter
Kahkaha için söyle
Sing for the tear (C’mon!)
Gözyaşı için söyle(Hadi)
Sing it with me
Benimle söyle
Just for today
Sadece bugün için
Maybe tomorrow the good Lord will take you away…
Belki yarın iyi tanrı seni uzaklara götürecek…
Verse 2
Entertainment is changin’, intertwinin’ with gangstas,
Eğlence değişiyor, gangsterlerle birleşiyor
In the land of the killers, a sinner’s mind is a sanctum
Katillerin diyarında, bir günahkarın zihni kutsal bir yerdir
Only you’re unholy, only have one homie
Sadece sen kutsal değilsin, sadece bir dostum var
Only this gun, lonely cuz don’t anyone know me
Sadece bu silah, yalnızım çünkü kimse beni tanımıyor
Yet everybody just feels like they can relate
Ama herkes ilişki kurabileceğini düşünüyor
I guess words are a mothafucka they can be great or they can degrade
Bence bir o.ospu çocuğunun sözleri harika olabilir, veya aşağılayabilir
Or even worse they can teach hate
Veya daha da kötüsü, nefreti öğretebilir
It’s like these kids hang on every single statement we make
Sanki bu çocuklar her yaptığımız demece bağlı kalıyor
Like they worship us, plus all the stores ship us platinum
Sanki bize tapıyorlar, ayrıca sanki tüm dükkanlar bize platin yolluyor
Now how the fuck did this metamorphosis happen?
Nasıl oldu da bu başkalaşım gerçekleşti?
From standin’ on corners and porches just rappin’ to havin’ a fortune, no more kissin’ ass
Köşelerde ve sundurmada durup sadece rap yapmaktan, artık k.ç öpmeyeceğin bir talihe
But then these critics crucify you, journalists try to burn you
Ama o zaman eleştirmenler seni çarmıha geriyor, gazeteciler yakmaya çalışıyor
Fans turn on you, attorneys all want a turn at you
Hayranlar sana saldırıyor, avukatlar sana yönelmek istiyor
To get they hands on every dime you have
Kazandığın her kuruşa ellerini sokmak için
They want you to lose your mind every time you mad
Her sinirlendiğinde aklını kaybetmeni istiyorlar
So they can try to make you out to look like a loose cannon
Böylece seni başıboş bir gülle gibi göstermeye çalışabilirler
Any dispute won’t hesitate to produce handguns
Herhangi bir tartışma tabancaları doğurmakta gecikmeyecek
That’s why these prosecutors wanna convict me
Bu yüzden bu savcılar beni mahkum etmek istiyor
Strictly just to get me off of these streets quickly
Kesinlikle beni bu sokaklardan çabucak defetmek için
But all they kids be listenin’ to me religiously,
Ama tüm çocuklar beni düzenli bir şekilde dinliyor
So I’m signin’ CDs while police fingerprint me
Ve polis parmak izimi alırken ben CD imzalıyorum
They’re for the judge’s daughter but his grudge is against me.
Bunlar hakimin kızı için ama onun kini bana karşı
If I’m such a fuckin’ menace, this shit doesn’t make sense Pete
Eğer ben bu kadar lanet bir başbelasıysam, bu hiç mantıklı değil Pete
It’s all political, if my music is literal, and I’m a criminal how the fuck can I raise a little girl?
Bu tamamen politik, eğer müziğim düz anlamlıysa ve ben bir suçluysam, nasıl küçük bir kız yetiştirebilirim?
I couldn’t. I wouldn’t be fit to. You’re full of shit too, Guerrera, that was a fist that hit you!
Yetiştiremedim, yetiştirmeye uygun değildim. Sen de bokla dolusun, Guerrera, bu sana vuran bir yumruktu!
Chorus(Koro)
Verse 3
They say music can alter moods and talk to you
Derler ki müzik ruh halini değiştirebilir ve seninle konuşur
Well can it load a gun up for you , and cock it too?
Peki senin için bir silahı doldurup, tetiğe alabilir mi?
Well if it can, then the next time you assault a dude,
Eğer yapabilirse, bundan sonra birine saldırdığın zaman
Just tell the judge it was my fault and I’ll get sued
Hakime benim suçum olduğunu söyle, ve ben dava edileyim
See what these kids do is hear about us totin’ pistols
İşte bu çocukların yaptığı, bizim tabanca taşıdığımızı duymak
And they want to get one cuz they think the shit’s cool
Ve onlar da bir tane almak istiyor, çünkü bu bokun karizmatik olduğunu düşünüyorlar
Not knowin’ we really just protectin’ ourselves, we entertainers
Bizim gerçekten kendimizi koruduğumuzu bilmiyorlar, biz eğlendiriciler
Of course the shit’s affectin’ our sales, you ignoramus
Tabi ki bu bok satışlarımızı etkiliyor, seni cahil
But music is reflection of self, we just explain it,
Ama müzik kişiliğin yansımasıdır, bunu açıklıyoruz
And then we get our checks in the mail. It’s fucked up ain’t it?
Ve sonra da çeklerimizi postayla alıyoruz, bu berbat bir şey, değil mi?
How we can come from practically nothing to being able to have any fuckin’ thing that we wanted
Nasıl oluyor da pratik olarak hiçbirşeyken istediğimiz her şeye sahip olabilir bir duruma gelebiliyoruz
That’s why we sing for these kids, who don’t have a thing except for a dream, and a fuckin’ rap magazine
Bu yüzden hayalleri ve lanet rap dergilerinden başka birşeyleri olmayan bu çocuklar için şarkı söylüyoruz
Who post pin-up pictures on they walls all day long
Onlar duvarlarına tüm gün boyunca şarkıcı resimleri asıyorlar
Idolize they favorite rappers and know all they songs
Favori rapçilerini idolleştirip tüm şarkılarını biliyorlar
Or for anyone who’s ever been through shit in their lives
Veya hayatının bi anında boka batmış herkes için
Till they sit and they cry at night wishin’ they’d die
Gece oturup ölmeyi isteyerek ağlayana kadar
Till they throw on a rap record and they sit, and they vibe
Bi rap albümü koyup, oturup titreyene kadar
We’re nothin’ to you but we’re the fuckin’ shit in they eyes
Senin için hiçbirşeyiz ama onların gözlerindeki lanet bokuz
That’s why we seize the moment try to freeze it and own it, squeeze it and hold it
Bu yüzden o anı yakalıyoruz, onu dondurup ona sahip olmaya, sıkıştırıp avucumuza almaya çalışıyoruz
Cuz we consider these minutes golden and maybe they’ll admit it when we’re gone
Çünkü bu dakikaları altın olarak görüyorz ve belki biz gittiğimiz zaman bunu kabul edecekler
Just let our spirits live on, through our lyrics that you hear in our songs and we can…
Bırakın ruhlarımız şarkılarımızda duyduğunuz sözlerle yaşasın, ve, yapabiliriz

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2014

Konu hakkında yorumunuzu yazın