Prostitute Sözleri

Seems like forever and a day
Sonsuza dek bir gün gibi

If my intentions are misunderstood,
Amaçlarım anlaşılmıyorsa
Please be kind
Lütfen kibar ol
I’ve done all I should.
Yapmam gerekeni yaptım
I won’t ask of you
Senden sormam
What I would not do.
Yapmamam gerekeni
Oh, I saw the damage in you
Oh, içindeki zararı gördüm
My fortunate one
Favorim
The envy of youth.
Gençliğin kıskançlığı

Why would they
Tell me to please those
Onları memnun etmemi neden söylesinler
That laugh in my face
Yüzümdeki gülüş
When all of the reasons
Bütün bize öğrettikleri
They’ve taught us
Nedenler
Fall over themselves
To give way
Yol vermek için üzerlerine düşüyor

It’s not a question of
Whether my heart is true
Kalbimin dürüst olup olmadığıyla ilgili bir soru değil
Streamlined
Elverişli
I had to pull thought
Düşünceyi çekmeliydim
Look for a new
Beginning on you
Üzerinde yeni bir başlangıç için
Oh I got a message for you
Oh sana mesajım var
Up and away
Yukarı ve uzakta
It’s what I gotta do
Yapmam gereken bu
Forgive what you have
Elindekini affet
For what you might lose.
Kaybedeceklerin için

What would you say
If I told you that I’m to blame
Suçlu olan benim desem ne dersin
And what would you do
If I had to deny your name
Adını inkar etmek zorunda olsam ne yaparsın
Where would you go if I told you
I love you and then walked away
Sana seni sevdiğimi söyleyip gitsem nereye gidersin
N’ who should I turn to
Ve kime dönsem
If not for the ones
You would not save
Kurtarmayacakların için olsa

I told you when I found you
Seni bulduğumda söyledim sana
If there were doubts you
Seninle ilgili şüphelerim olsaydı
Should be careful and unafraid
Dikkatli ve korkusuz olmalı
Now they surround you
Artık etrafını sarmışlar
And all that amounts to
Ve her şey şu anlamda
Is love that you fed by
Beslendiğin sevgi
Perversion and fame
Çarpıtma ve şöhret

So if my affections
Are misunderstood
Etkilerim yanlış anlaşıldıysa
And you decide
I’m up
To no good
Hiç iyi olmadığıma karar verdiğinde
Don’t ask me to
Enjoy them
Just for you
Senin için onları eğlendirmemi isteme

Ask yourself
What I would choose
To prostitute myself
Kendimi fahişe yapmam için ne seçerim kendine sor
To live with fortune and shame
Oh yeah
Kader ve utançla yaşamak için
When you should
Have turned to the hearts
Of the ones
That you could not save
Kurtaramadıklarının kalplerine döndüğünde

I told you when I found you
Seni bulduğumda söyledim sana
If there were doubts you
Seninle ilgili şüphelerim olsaydı
Should be careful and unafraid
Dikkatli ve korkusuz olmalı
Now they surround you
Artık etrafını sarmışlar
And all that amounts to
Ve her şey şu anlamda
Is love that you fed by
Beslendiğin sevgi
Perversion and fame
Çarpıtma ve şöhret