Ozanlar

Halk Ozanları Kategorisi

A

 • Abdal Musa
 • Abdurrahim-i Tırsî
 • Ahmet Çıtak
 • Ali Bâkî
 • Ali Gürbüz
 • Artvinli Şâmil
 • Âşık
 • Âşık Ali İzzet
 • Âşık Burhanî
 • Âşık Cevlanî
 • Âşık Daimî
 • Âşık Derdiçok
 • Âşık Efkârî
 • Âşık Eminî
 • Âşık Emsalî
 • Âşık Ferrahî
 • Âşık Feryadî
 • Âşık Garip
 • Âşık Gufrani
 • Âşık Halil
 • Âşık Hasretî
 • Âşık Hüdaî
 • Âşık Işık
 • Âşık İbrahim
 • Âşık İhsanî
 • Âşık İlhamî
 • Âşık İsmet
 • Âşık Kalender
 • Âşık Kerem
 • Âşık Kusûrî
 • Âşık Mahzunî Şerif
 • Âşık Meçhulî
 • Âşık Meslekî
 • Âşık Noksanî (Zakiri)
 • Âşık Ömer
 • Âşık Paşa
 • Âşık Pervanî
 • Âşık Ramî
 • Âşık Reyhanî
 • Âşık Ruhanî
 • Âşık Sefil Ali
 • Âşık Süleyman
 • Âşık Şem’î
 • Âşık Şenlik
 • Âşık Tâlibî
 • Âşık Temelî
 • Âşık Ümmanî
 • Âşık Vahdetî
 • Âşık Veli
 • Âşık Veysel
 • Âşık Yener
 • Âşık Zamanî

B

 • Baba Salim
 • Bahşî
 • Bayburtlu Celali
 • Bayburtlu Zihnî
 • Beşiktaşlı Gedaî
 • Bursalı Halil

C

 • Cemal Hoca

D

 • Dadaloğlu
 • Davut Sularî
 • Dedemoğlu
 • Deli Boran
 • Dertli
 • Derviş Mehmet

E


F

 • Feryâdî

E

 • Gaybi Sunullah
 • Gevheri
 • Gürünlü Gülhani

H

 • Habip Karaaslan
 • Hacı Bayram-ı Veli
 • Halil Karabulut
 • Hamdi Gardaş
 • Hasan Dede
 • Hatayî
 • Hayalî
 • Hüseyin Çırakman
 • Hüseyin Kaçıran

İ

 • İspirli Hicranî

K

 • Kağızmanlı Hıfzı
 • Karacaoğlan
 • Kâtibî
 • Kâtip Ali
 • Kaygusuz Abdal
 • Kaygusuz Alaeddin
 • Kayıkçı Kul Mustafa
 • Kazak Abdal
 • Kemter Baba
 • Konyalı Âşık Mehmet
 • Köroğlu
 • Kul Ahmet
 • Kul Hasan
 • Kul Himmet
 • Kul Himmet Üstadım
 • Kul Hüseyin
 • Kul Mehmet
 • Kul Nesmi
 • Kul Semaî
 • Kuloğlu

M

 • Mecnuni
 • Mevlit İhsanî
 • Mevlüt Yıldırım
 • Mihnetî
 • Minhaci
 • Muhlis Akarsu
 • Muhyî
 • Muhyiddin Abdal
 • Murat Çobanoğlu

N


Ö

 • Öksüz Dede

P

 • Pir Mehmet
 • Pir Sultan Abdal
 • Posoflu Müdamî
 • Posoflu Zülâlî

R

 • Ruhsatî

S

 • Sefil Selimî
 • Serdârî
 • Seyrânî
 • Seyyid Nizamoğlu
 • Sıtkı Baba
 • Silleli Sürûrî
 • Sivaslı Sıtkı
 • Sümmanî

Ş

 • Şah Turna
 • Şavşatlı Deryamî
 • Şemsî
 • Şeref Taşlıova

T

 • Tamaşvarlı Âşık Hasan
 • Teslim Abdal
 • Tokatlı Nuri
 • Tokatlı Selmanî
 • Türâbî Dede

U

 • Usûlî

Ü

 • Üftade
 • Ümmî Sinan

Y

 • Yunus Emre
 • Yusufelili Huzûrî
 • Yusufelili Keşfî

Z

 • Zileli Ceyhunî
 • Zileli Fedai
 • Zuhurî
 • Zülfikâr Divanî

İslamiyetin kabulünden sonra, saray ve çevresinin edebiyatı olan Divan edebiyatı yüksek zümre içinde etkinliğini sürdürürken aynı dönemde halk ozanları, eskinin devamı niteliğinde ulusal öze ve biçime bağlı kalarak ürünler vermişlerdir. Bu ürünler, Halk edebiyatı dediğimiz edebiyatı oluşturmuştur. Halk edebiyatı, İslamlıktan önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdürerek halk ozanlarının oluşturdukları sözlü bir edebiyattır.