Category: Masal Örnekleri

masallar, çocuk masalları, en güzel masallar, masal oku, kısa masallar, masal yazıları, çocuk masalları, tüm masallar, masallar örneği, masal örnekleri, en güzel masal örnekleri, masal yazıları

Recent Post

Padişah ve Muhafızları

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develerin tellâllık ettiği şehirlerde köylerde, tilki

Üç Elma

Üç elma, gönül alma! Biri at, biri murat, biri de attan, murattan ileri evlât… Evvel zaman

İbiş İle Maviş Şehirde

İbiş ile Maviş şehri gezmeye çıktılar. O gün hava çok güzeldi. Her yer mis gibi çiçek kok

Küçük Yalancı

Durmadan yalan söyleyen bir çocuk vardı. Bu yüzden onu hiç kimse sevmezdi. Ondan söz edilecek o

Gürültücü Çocuk

Gürültücü çocuğu hiç kimse sevmezdi. Çünkü o kadar gürültü yapardı ki yer yerinden oyna

Kediler Sultanı

Bir zamanlar yoksul bir kadın varmış. Bu kadıncağız o kadar yoksulmuş ki yiyecek yemeği bile

Pekmezci Anne

Bir tüccarın biricik bir kızı varmış. Adı Akçiçek’miş. Bir gün tüccar hacca gitmeye kar

Aç Fare

Dağda yaşayan bir fare varmış. Bir gün karnı çok acıkmış. Elma bahçesine girip üç tane e

Sihirli Çakmak

Genç bir asker savaştan dönüyordu. Yolda bir sihirbaz kadına rastladı. Kadın ona “Selam aske

Periler

Bir zamanlar yeni yetişen iki kızıyla dul bir kadın varmış. Küçük, sevimli ve yumuşak bir k

Parmak Çocuk

Vaktiyle yoksul bir oduncu varmış. Karısı ve yedi çocuğuyla bir kulübede otururmuş. Çocuklar

Kurt İle Koyun

Karakoyun otluyormuş. Bir ara başını kaldırmış. Bir de ne görsün? Çoban da sürü de görü

Geyik İle Kaplan

Geyiğin biri ormanda geziniyormuş. Çok susamış; derenin başına gitmiş. Suya başını daldır