Açıklama:Karışım problemlerini, karıştırılan karışımlardaki belli bir maddenin miktarına bağlı olarak sanuçlandırılır.


 


Şeker oranı kütlece % 5 olan 300 gramlık bir karışımda kaç gram şeker olduğunu bulunuz.
Kütlece % 5 i tuz olan 20 kg tuzlu su çözeltisinden kaç kg su buharlaştırılmalıdır ki, çözeltinin kütlece % 20 si tuz olsun?
Kütlece şeker oranı % 5 olan 400 gramlık homojen bir karışımın 10 gramındaki şeker oranını bulunuz.
% 20 si su olanx kg lik bir tuz – su karışımına 20 kg daha su ilave ediliyor.Elde edilen yeni karışımın % 60 ı su olduğuna göre x kaçtır? …

İndir