Her Yanda Elif

İncecikten bir kar yağar Tozar Elif Elif diye Deli gönül abdal olmuş Gezer Elif Elif diye Elif ‘in uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla.

Güzel

Evvel bahar yaz ayları gelince, Bahçenin açılmış gülleri güzel. Yaktı beni Fadime ‘nin bakışı, Zülüften ayrılmış telleri güzel. Elif ‘i sorarsan nazlıdır nazlı, Esme.

Gördüm

Çıktım yükseğine baktım, Konup göçen ilin gördüm, Pazarın seyrana durdum Antakya’nın şarın gördüm. Yandı Çukurova yandı, Eli bazlı beyler indi, İndi alkuğular kondu, Akçadeniz.

Gidelim Bizim İllere

Gidelim Bizim İllere Kalktı deli gönül sürdü yürüdü, Gel oldu, gidelim bizim illere. Gözüm yaşı yeryüzünü bürüdü, Sel oldu, gidelim bizim illere. Yarim sensin.