Kalın Abdal Sözleri

Ağıdı önce söylenen
Sen nereye uçuyorsun
Ağıdı önce söylenen
Ölüm korkusunu atar
Sen nereye uçuyorsun
Boynu usul telli turna

Pir Sultan benim ağıdım
Ben de senin ağıdınım
Uzar gideriz bu yolda
Sen nereye uçuyorsun
Gökyüzüne kana kana

Benim söylendi ağıdım
Yazda kışta Haziranda
Ben hep zindanlarda yattım
En müşkülü daha sonra
Kendi kendim sürgün ettim

Silah çatuben askerler
Neden silah çatıyorsun
Dostum dostum aslan dostum
Sen nereye uçuyorsun
Kerem Aslı’nın koynunda
Çiçeği hiç solmayana

Biz ki Nazım’dık dünyada
Rumeli’li Kalın Abdal
Uçan kuşa selam saldık
Sevdik oluklar boşaldı
Cem-i cümle bir sofrada

Muhannetlik kalmayana
Sen nereye uçuyorsun
Bir yerlere konmayana
Kerem Aslı’nın koynunda
Çiçeği hiç solmayana

Şiir: Cemal Süreyya
Müzik: Nevzat Karakış