Açlıktan Ölmemenin Çaresi

L. Bey: “Bonjur, monşer…” V. Bey: “Boniur, şer ami…” — “Sabah sabah böyle saçlar taralı, potinler yamalı, ahlâk kanunu keşfine çıkmış bir filozof dalgınlığı.