Gönül Gel Seninle Sözleri

Gönül gel seninle muhabbet edelim
Araya kimseyi alma sevgilim
Ya benim kimim var kime yalvarayım
Kaldır kalbindeki karayı gönül

Dünya için gül benzini soldurma
Halden bilmeyene halin bildirme
Tabib olmayana yaran sardırma
Azdırırsın sonra yarayı gönül

Derviş Ali’m öğüt verir özüne
Gönül lütfeyleydi geldi sözüne
Azrail konarsa göğsün düzüne
O zaman beklemez sırayı gönül