Kümeler

Açıklama: Nesnelerin iyi tanımlanmış bir listesine küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman denir. Küme A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümenin elemanlarının.

İşçi ve havuz problemleri

Açıklama: Bu bölümde, işçi ve havuz problemlerini inceleyeceğiz. Burada inceleyeceğimiz işçi problemleri, orantı konusunda anlatılan soru modellerinden farklıdır. Burada ele alınan birlikte iş yapma.