izmir escort - aldatma seks hikayeleri - porno video

Genel


This post has no title, but it still must link to the single post view somehow. This is typically done by placing the permalink on..
Genel24 Mayıs 2020
Portakalcı İsmet Bey-Emine Işınsu

Portakalcı İsmet Bey-Emine Işınsu

Alnımın kabağında, “Aptal” mı yazıyor ne, benim göre­mediğim ve başkalarının pek iyi gördüğü. Portakalcıları an­latacağım ya, hayır canım mağazalarda falan da bazen öyle hatta bakkal..
Genel25 Mart 2017
Kartezyen Çarpımı Ders Notları

Kartezyen Çarpımı Ders Notları

Açıklama: Herhangi nesne, belli öncelik sırasına göre bir eleman gibi düşünülürse bu elemana sıralı ikili denir. İkilinin birinci sırasındaki elemanına birinci bileşen, ikinci sırasındaki elemana ise..
Genel15 Mart 2017
Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Açıklama: A ve B boş olmayan 2 küme olmak üzere, A dan B ye bir f bağıntısı tanımlansın. Eğer A nın her elemanı en az..
Genel15 Mart 2017
Kümeler

Kümeler

Açıklama: Nesnelerin iyi tanımlanmış bir listesine küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman denir. Küme A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümenin elemanlarının yerlerini..
Genel15 Mart 2017
Hareket problemleri ve çözümleri

Hareket problemleri ve çözümleri

Açıklama: Hareket problemleri, fizik dersinde işin içine ivme ve başka faktörler de katılarak işlenmektedir. Burada işlenecek olan hareket problemleri, sabit hızla belli sürede alınan yolun..
Genel15 Mart 2017
İşçi ve havuz problemleri

İşçi ve havuz problemleri

Açıklama: Bu bölümde, işçi ve havuz problemlerini inceleyeceğiz. Burada inceleyeceğimiz işçi problemleri, orantı konusunda anlatılan soru modellerinden farklıdır. Burada ele alınan birlikte iş yapma problemleridir...
Genel15 Mart 2017
Karışım problemleri ve çözümleri

Karışım problemleri ve çözümleri

Açıklama:Karışım problemlerini, karıştırılan karışımlardaki belli bir maddenin miktarına bağlı olarak sanuçlandırılır.   Şeker oranı kütlece % 5 olan 300 gramlık bir karışımda kaç gram şeker..
Genel15 Mart 2017
Yüzde problemleri çözümlü sorular

Yüzde problemleri çözümlü sorular

Açıklama:Yüzde problemleri sayı problemleri gibi düşünülüp sonuçlandırılabilir. Yüzde problemlerini çözerken kullanılan diğer yol ise oran oantıdır. Yüzde problemleri temel sayı, yüzde oranı ve yüzde payından..
Genel15 Mart 2017
Yaş problemleri ve çözümleri

Yaş problemleri ve çözümleri

Açıklama:Bir babanın bugünkü yaşı dört çocuğunun bugünkü yaşlarının toplamının 2 katıdır. Babanın 2 yıl önceki yaşı dört çocuğunun 2 yıl önceki yaşları toplamının 4 katını..
Genel15 Mart 2017
Sayı kesir problemleri çözümlü sorular

Sayı kesir problemleri çözümlü sorular

Açıklama: Problem çözme stratejisi: Verilenler belirlenir. İstenen belirlenir. Veriler matematik diline çevrilir. Elde edilen bağıntılar, denklem çözme metodlarından yararlanılarak çözülür. Bulunan sonucun istenen olup olmadığına bakılır...
Genel15 Mart 2017
Denklem Çözme

Denklem Çözme

İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğruluğu sağlanabilen eşitliklere denklem denir. Denklemler içinde bulunan bilinmeyenin sayısına ve bilinmeyenin üssüne göre adlandırılır. Denklemi sağlayan..
Genel15 Mart 2017
Oran orantı

Oran orantı

Açıklama: En az biri sıfırdan farklı olmak üzere, birimleri aynı olan iki çokluğun bölümüne oran denir. Oranın birimi yoktur. İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı..
Genel15 Mart 2017
Çarpanlara ayırma

Çarpanlara ayırma

Açıklama: Çarpanlara ayırma metotları: Ortak çarpan parantezine alma: Ortak çarpan parantezine alınarak çarpanlara ayırma işlemi yapılırken, çarpmanın toplama veya çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğinden yararlanılır. Dört..
Genel15 Mart 2017