Category : Genel

Portakalcı İsmet Bey-Emine Işınsu

Portakalcı İsmet Bey-Emine Işınsu

Alnımın kabağında, "Aptal" mı yazıyor ne, benim göre­mediğim ve başkalarının pek iyi gördüğü. Portakalcıları an­latacağım ya, hayır canım mağazalarda falan da bazen öyle hatta bakkal dükkânlarında. Ben şahsen saygılıyımdır insanlara, tanımadığım herkese karşı dikkatliyimdir,
Kartezyen Çarpımı Ders Notları

Kartezyen Çarpımı Ders Notları

Açıklama: Herhangi nesne, belli öncelik sırasına göre bir eleman gibi düşünülürse bu elemana sıralı ikili denir. İkilinin birinci sırasındaki elemanına birinci bileşen, ikinci sırasındaki elemana ise ikinci bileşen denir. İkilide sıra önemlidir. A ve B
Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Açıklama: A ve B boş olmayan 2 küme olmak üzere, A dan B ye bir f bağıntısı tanımlansın. Eğer A nın her elemanı en az bir kez ve ençok birkez B nin bir elemanı
Kümeler

Kümeler

Açıklama: Nesnelerin iyi tanımlanmış bir listesine küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman denir. Küme A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümenin elemanlarının yerlerini değiştirmek kümeyi değiştirme<, kümelerde her eleman bir defa yazılılr.
Hareket problemleri ve çözümleri

Hareket problemleri ve çözümleri

Açıklama: Hareket problemleri, fizik dersinde işin içine ivme ve başka faktörler de katılarak işlenmektedir. Burada işlenecek olan hareket problemleri, sabit hızla belli sürede alınan yolun hız ve sürenin çarpımına eşit olduğu bölümle sınırlı olacaktır.
İşçi ve havuz problemleri

İşçi ve havuz problemleri

Açıklama: Bu bölümde, işçi ve havuz problemlerini inceleyeceğiz. Burada inceleyeceğimiz işçi problemleri, orantı konusunda anlatılan soru modellerinden farklıdır. Burada ele alınan birlikte iş yapma problemleridir.   İki işçinin bir işi yapma süresi ile iki
Karışım problemleri ve çözümleri

Karışım problemleri ve çözümleri

Açıklama:Karışım problemlerini, karıştırılan karışımlardaki belli bir maddenin miktarına bağlı olarak sanuçlandırılır.   Şeker oranı kütlece % 5 olan 300 gramlık bir karışımda kaç gram şeker olduğunu bulunuz. Kütlece % 5 i tuz olan 20
Yüzde problemleri çözümlü sorular

Yüzde problemleri çözümlü sorular

Açıklama:Yüzde problemleri sayı problemleri gibi düşünülüp sonuçlandırılabilir. Yüzde problemlerini çözerken kullanılan diğer yol ise oran oantıdır. Yüzde problemleri temel sayı, yüzde oranı ve yüzde payından herhangi ikisinin verilip üçüncüsünün sorulması mantığına dayanır. Şekerin kilogramı
Yaş problemleri ve çözümleri

Yaş problemleri ve çözümleri

Açıklama:Bir babanın bugünkü yaşı dört çocuğunun bugünkü yaşlarının toplamının 2 katıdır. Babanın 2 yıl önceki yaşı dört çocuğunun 2 yıl önceki yaşları toplamının 4 katını 6 eksiğine eşit idi. Buna göre, babanın bugünkü yaşı