Fıkralar

Türk çocukları ve gençleri için okunması gerekli olan kitapların bir listesini çıkarmak üzere son aylarda MEB’in, ilgililer arasında bir ön soruşturma yahut araştırma yaptırdığını.

Gönül Kerestesi

Türk devleti, aslı olan Müslüman tabakanın hamuruyla tekrar yuğrulmadıkça tam bir sıhhatle yaşayamaz. Henüz Acem’in kırmızı kadehleriyle çekik gözlerini, kırmızı gülle-riyle yanık bülbüllerini, kırmızı.

Cimri

Aşk-ı Memnu yazacı, Servet-i Fünun’un kudretti romancısı Ziya Bey’in Yeşilköy’deki villasının kapısını çalıyoruz. Üstat, başında lacivert beresi, sırtında kaşmir ceketi olduğu halde bahçede gül.

Sizce Eğitim Nedir?

Evet, sizce eğitim nedir? Bugün öğrenip yarın unuttuğumuz, o ne işe yaradığını bilmediğimiz bilgiler mi ezberlediğimiz anlamsız formüller mi yoksa sabah akşam çocuklarımıza çözdürdüğümüz.

Edebi Fıkra Örneği

Bir toplumda ahlak ve âdetlerin ne şekilde değiştiğini, kelimelerin başkalaşmasında görmeli, “üstat” kelimesinin son senelerde aldığı mana bu bu bakımdan küçük bir incelemeye değer..

Zelzele

Zelzele, dün gece, İstanbul’u uykusunun en derin yerinde oy­nattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan.

Doğulu ve Batılı Olmak

İstanbul aydınında öteden beri bir Avrupai adam olmak özlemi var­dır. Batılılar gibi “prensip sahibi”, metodlu, işlerini rasyonel “akit” bir dü­zene koymuş, her gün saat.