İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğruluğu sağlanabilen eşitliklere denklem denir. Denklemler içinde bulunan bilinmeyenin sayısına ve bilinmeyenin üssüne göre adlandırılır.

Denklemi sağlayan x reel sayısına denklemin kökü denklemin köklerinden oluşan kümeye de denklemin çözüm kümesi denir.

Eşitsizliğin özellikleri kullanılarak denklemin çözüm kümesi bulunur.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem analitik düzlemde bir doğru belirtir.

Birden fazla iki bilinmeyenli denklemden oluşan sisteme, iki bilinmeyenli denklem sistemi denir.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesinin çözüm kümesinin bulunmasına dair pek çok yöntem vardır.

İndir