Bölük Bölük Turna Geçer Sözleri

Turnam ne diyardan gelip geçersin Bir haber sorayım durun Turnalar Benim Han Aslı’mdan haberdar mısın Bana bir teselli Verin turnalar Kaküller perişan telleri uğru Dayanma

çevrine Aşığın bağrı Azmedip gidersen Bağdat’a doğru Çöller
safasını Sürün turnalar Kılavuzun yanlış yola girerse Şahin tutup Tellerini yolarsa Alayların bölük bölük bölerse Ayrılık Hiç’olur görün turnalar Kerem der ki