Bir dilenciyi at sırtına koy da bak, nasıl dört nala sürüyor. BURTON