Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme daha iyi. NİETZSCHE