Yedekli Koşma

Kaftan kafa halkın nası hıfzeden Mekandan münezzeh bir sensen mevlam Ezzi bir sensen mevlam Bir nur bir sensen mevlam Bu sütünsuz kubbenin Zaptı bir.

Divani

Kış günü tuttun yakamı koymadın yaza gönül Giyindin zerri zerbabı döndün gülgeze gönül Dolandım gurbet elleri bir sadık yar bulmadım Geze geze men usandım.

93 Koçaklaması

Ehli İslam olan işitsin bilsin Can sağ iken yurt vermeniz düşmana, İsterse Uruset ne ki var gelsin, Can sağ iken yurt vermeniz düşmana Kuşanın.