Category : Anton Çehov

anton çehov, anton çehov yazıları, anton çehov yazılar, anton çehov şiirleri, anton çehov sözleri, anton çehov kimdir, anton çehov kısa sözleri, anton çehov en güzel, anton çehov eserleri, anton çehov hikayeleri

Ünlem İşaret

Ünlem İşaret

Kâtiplerden Yefim Fomiç Perekladin, Noel gecesi çok gücenmiş, hatta hakaret görmüş bir insan gibi, yatağa yattı. Karısı, niçin böyle küskün olduğunu sorduğu zaman: — Beni rahat bırak iblis karı!.. Diye Homurdandı: İşin içyüzü şuydu:
Memurun Ölümü

Memurun Ölümü

Bir gece, mümeyyiz İvan Dimitriç Çerviakov ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbünle “Kornevil Çanları“nı seyrediyordu. Çerviakov seyrediyor, saadetin en yükseklerine ulaştığını duyuyordu. Derken birdenbire... Hikâyelerde bu “Derken birdenbire “lere sık sık rastlanır. Yazarların hakları
Bahis

Bahis

Karanlık bir sonbahar gecesiydi. Yaşlı banker, çalışma odasında bir ileri, bir geri yürüyor, on beş sene önce yine bir sonbahar akşamı verdiği bir partiyi hatırlıyordu. Partide pek çok zeki insan vardı ve bu insanların