Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber Sözleri

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Salınıp geldiğin yollar övünsün
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Ince belin saran kollar övünsün

Bir melek nesli mi vardır soyunda
Hak nazarın kaldı selvi boyunda
O günlerde bahar bayram ayında
Sana gölge olan dallar övünsün

Gevheri yarının gülleri aktır
Var yürü yüzüne perdeler döktür
Bilemem sevdiğim akranım yoktur
Zülfüne dokunan yeller övünsü.