Adem Dedikleri
Bu Adem dedikleri
El ayakla baş değil
Adem manaya derler
Surat ile kaş değil.

Gerçi et ve deridir
Cümlenin serveridir.
Hakkın kudret sırrıdır
Gayre bakmak hoş değil.

Adem mana-yı mutlak
Ademdedir nutk-u Hak
Ademden gafil olma
O hayal ya düş değil.

Adem gerek su gibi
Arı olsa arınsa
Adem oldur ey hoca
Nefsi de serkeş değil.

Ademdedir külli hal
İlm-ü hikmet güft-ü kaal
Adem katında Adem
Dane-i haşhaş değil.

Adem odur ey hoca
Gıdası mana ola
Maksud Ademden ahi
Çöp veya tutmuş değil.

Kendi özünü bilen
Maksudun bulan kişi
Hakkı bilen doğrudur
Yalancı kallaş değil.

Bu Kaygusuz Abdal’a
Aşık demem dünyada
Nakş-u suret gözetir
Maksudu Nakkaş değil.